About us

Suggest a Product

Send your suggest to


WebShop@behnfords.fi

Thank you!

We note all suggestions when making orders, however, all wishes cannot be fullfilled. We are using a active wishlist and add the most wanted products to our assortment where possible. Therefore a product you have suggested might be added to our assortment some time after you have made the suggestion. Some most often requested products we are unable to import due to their storing regulations or the EU legislation. These products include ie. Hostess Twinkies & Hot Tamales. More details below.


"Can't Get Won't Get"

We have received a lot of requests for products that are not possible for us to acquire. Importing and selling of items that are not food products lies outside our area of business. This eliminates items such as detergents, magazines and cooking utensils from our selection. In the future we might change to include these kinds of items in our selection, but they are currently beyond the scope of our focus.

Certain food items are also not possible to acquire: These include most meat products (due to incompatibilities between US and EU legislations on animal products), products with short shelf lives and items with restrictions on distribution networks by the manufacturer, for example Jelly Belly Birtie Botts. We are working on ways to overcome some of these obstacles. In some cases we have already succeeded. For instance, we have found a brand of American Beef Jerky approved by the EU.

We are also choosing not to import products containing alcohol, because excessive red tape is involved. Products intended for special diets, such as low-carbohydrate specialty products are considered medicinal in the EU. Such products involve laboratory testing to validate the health-benefits the products are claimed to have.
Your shopping cart is empty

Terms and conditions

Behnford’s Oy:n Nettikaupan yleiset sopimusehdot kuluttajakaupassa.


1. Soveltamisala

Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Behnford’s Oy:n Nettikaupan (webshop) ja sen henkilöasiakkaiden (kuluttajien) välillä internetin välityksellä tapahtuvassa kaupassa.

2. Käyttöoikeus

Behnford’s Oy:n Nettikauppa on tarkoitettu yksityisille kuluttajille. Asiakkaan on tilatessaan Tuotteita ilmoitettava nimensä, osoitteensa,sähköpostiosoitteensa, puhelinnumeronsa sekä luonnollisesti tuotteiden toimitusosoite. Tuotteiden toimitusosoitteeksi voidaan valita myös asiakkaan osoitteesta riippumaton osoite. Tällöin toimitusosoite on muutettava tilauksen vahvistusvaiheessa. Hyväksy tilaus vasta kun toimitus- ja laskutusosoitteet ovat halutut.

3. Asiakasrekisteröinti

Voidakseen tilata Tuotteita Behnford’s Oy:n Nettikaupan välityksellä asiakkaan ei tarvitse rekisteröityä Nettikaupan käyttäjäksi. Rekisteröintiä suositellaan, jotta voit seurata tekemiäsi tilauksia, sekä jatkaa keskeytynyttä ostosta.

4. Tuotteen tilaaminen

Tuotteet tilataan internetin välityksellä osoitteesta www.behnfords.fi. Internetin välityksellä tapahtuvan tilauksen yhteydessä sitova kauppasopimus syntyy vasta, kun Behnford’s Oy on vahvistanut tilauksen sähköpostitse. Yhteydenpito osapuolten välillä tapahtuu pääosin sähköpostitse. Asiakas sitoutuu näin ollen tilauksensa tekemisen jälkeen tarkkailemaan sähköpostiaan.

5. Tuotteiden hinnat

Tilatun Tuotteen hinta on palvelun sivulla tilaushetkellä näkyvä hinta. Hinta on esitetty Euroissa (EUR). Tuotteen hinnan ohella asiakkaan tulee maksaa tuotteen toimitus- ja pakkauskulut. (Katso kohta 8. Toimitus).

6. Maksuehdot ja -tavat

Tuotteet ja niiden postikulut maksetaan tilauksen yhteydessä. Verkkokaupassa voidaan maksaa seuraavilla maksutavoilla: Nordea, Osuuspankki, Sampo, Tapiola, Aktia, Nooa, Paikallisosuuspankit, Säästöpankit, Handelsbanken, S-Pankki, Ålandsbanken sekä luottokortit ja Klarnan tai Checkout Finlandin tarjoamat maksupalvelut. Maksaminen tapahtuu Klarna Checkout tai Checkout Finlandin kautta.


Verkkopankit

Verkkopankkimaksamiseen liittyvän maksu- ja rahoituspalvelun toteuttaa Klarna Checkout tai Checkout Finland yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Suomen Verkkomaksut Oy ostaa maksusuorituksen ja tilittää sen kauppiaalle. Käyttäjän kannalta palvelu toimii aivan kuten perinteinen verkkomaksaminenkin.

7. Tilausvahvistus

Osapuolten välille syntyy sitova sopimus vasta, kun Behnford’s Oy on vahvistanut tilauksen sähköpostitse.

8. Toimitus

Tuotteet postitetaan seuraavan kahden arkipäivän aikana tilauksen tekemisestä (maksun suorituksesta). Tilaukset toimitetaan Postin Keltainen kuljetus 16 –palvelulla. Suomen Postin vaatima toimitusaika Suomessa on noin 1-2 arkipäivää. Lisää toimitusaikatietoja saa Suomen Postin www-sivuilta. Tuotteen toimituskulut määräytyvät postitus- ja pakkauskulujen mukaan. Verkkokauppa laskee postitus- ja pakkauskulut tilausta vahvistettaessa.
Halutessaan asiakas voi valita toimitustavaksi noudon myymälästä. Tällöin asiakas saa tiedon sähköpostitse tilauksen olevan valmis noudettavaksi (seuraavan kahden arkipäivän sisällä tilauksen tekemisestä). Tilauksen saa noutaa ilmoituksen tultua Behnford´sin myymälästä osoitteesta:

Behnford’s Oy/Nettikauppa
Uudenmaankatu 27
00120 Helsinki

Mikäli tuotteen toimitusaika tulee jostain syystä olemaan olennaisesti yllä mainittua pitempi, Behnford’s Oy ilmoittaa tästä välittömästi asiakkaalleen. Asiakkaalla on tällöin oikeus perua viivästyvää tuotetta koskeva tilaus sopimusehtojen kohdan 10 mukaisella tavalla. Mikäli asiakas on tällöin jo maksanut viivästyvän tuotteen, sitoutuu Behnford’s viivytyksettä palauttamaan maksetun kauppahinnan.

9. Lahjatilaukset

Tuotteiden toimitusosoite voi olla eri kuin laskutusosoite (lahjatilaus). Toimitusosoite on muutettava tilauksen vahvistusvaiheessa halutuksi. Hyväksy tilaus vasta kun toimitus- ja laskutusosoitteet ovat halutut. Yhdellä tilauksella voi olla vain yksi toimitusosoite.

10. Tilauksen peruuttaminen ja palautukset

Asiakkaalla on oikeus peruuttaa tilauksensa kuluttajansuojalain mukaisesti neljäntoista (14) päivän kuluessa tuotteen tai ensimmäisen tuote-erän vastaanottamisesta. Jos asiakas on jo vastaanottanut tuotteen, tulee hänen halutessaan peruuttaa kauppa kohtuullisen ajan kuluessa tuotteen vastaanottamisesta palauttamalla vastaanotettu tuote myyjälle. Tämän jälkeen myyjä palauttaa, mitä kauppahinnasta oli maksettu.

Peruutuksesta tulee ilmoittaa sähköpostitse osoitteeseen webshop@behnfords.fi
Peruutusilmoituksen tulee sisältää seuraavat tiedot:

a) asiakkaan nimi
b) laskunnumero tai tilausnumero
c) tilinumero, jonne maksu voidaan palauttaa
d) palautettavien tuotteiden nimikkeet

Behnford’s Oy toivoo, että peruutusilmoituksessaan asiakas ilmoittaa myös syyn kaupan peruuttamiselle. Asiakkaan tekemäksi kaupan peruuttamiseksi katsotaan myös pelkkä tuotteen palauttaminen. Tuotteet tulee palauttaa seuraavaan osoitteeseen:

Behnford’s Oy/Nettikauppa
Uudenmaankatu 27
00120 Helsinki

Tilauksen peruuttaminen ja tuotteen palauttaminen edellyttää, että asiakas palauttaa tuotteen viipymättä olennaisesti muuttumattomana ja vähentymättömänä.

11. Reklamaatiot

Kaikki toimituksiin liittyvät reklamaatiot tulee esittää neljäntoista (14) päivän kuluessa tuotteen vastaanottamisesta. Reklamaatio tulee tehdä joko sähköpostitse osoitteeseen webshop@behnfords.fi tai lähettää osoitteeseen:
Behnford’s Oy/Nettikauppa, Uudenmaankatu 27, 00120 Helsinki.
Virheellinen toimitus palautetaan sopimusehtojen kohdan 10 mukaisesti.
Jos tuotteessa on virhe, Behnford’s Oy:llä on aina ensisijaisesti oikeus korvata virheellinen tuote vastaavalla virheettömällä tuotteella. Asiakkaalla on kuitenkin oikeus kieltäytyä virheen oikaisusta kuluttajansuojalain 5 luvun 18 §:n perusteella, mikäli asiakkaalle aiheutuisi virheen oikaisusta olennaista haittaa, tavaran arvon vähenemistä tai vaaraa siitä, että asiakkaalle aiheutuvat kustannukset jäävät korvaamatta, taikka jos kieltäytymiseen on muu erityinen syy. Asiakkaalla ei ole reklamaatio-oikeutta sellaisen tuotevirheen osalta, joka on johtunut siitä, että Behnford’s Oy on toimittanut tuotteen asiakkaan ohjeiden mukaisesti toimitusosoitteeseen, jonka olosuhteet eivät täytä tuotteen säilyvyydelle asetettuja suosituksia (esim. tuotteen toimitus postilaatikkoon kesällä). Asiakkaan vastuulla on siten siirtää tuote pikimmiten toimituksen jälkeen asianmukaisiin säilytystiloihin.

12. Behnford’s Oy:n vastuu

Behnford’s Oy ei vastaa välillisistä vahingoista, jotka asiakkaalle on mahdollisesti aiheutunut myydystä tuotteesta tai sen johdosta, että tilausta ei ole otettu vastaan tai että tuotetta ei ole toimitettu sopimusehtojen mukaisesti. Mikäli tuotteessa on ollut virhe, vastaa Behnford’s Oy kuitenkin välillisistä vahingoista kuluttajansuojalain 5 luvun 20 §:n mukaisissa tapauksissa.
Behnford’s Oy ei myöskään vastaa vahingoista, joiden syynä on Behnford’s Oy:n vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta seikasta johtuva syy, kuten sota, luonnonmullistus, vienti- tai tuontikielto, kuljetusten myöhästyminen, viranomaisten päätös, yleisen liikenteen tai energiajakelun häiriintyminen, työselkkaus tai muu vastaava ylivoimainen este (force majeure).
Tuotteiden kuvat Behnford´s verkkokaupassa voivat poiketa todellisesta tuotteesta.

13. Sopimusehtojen muuttaminen

Behnford’s Oy pidättää oikeuden muuttaa näitä sopimusehtoja ilmoituksetta. Asiakkaan on siten ennen tilaustaan tutustuttava kulloinkin voimassaoleviin sopimusehtoihin. Muutettuja sopimusehtoja sovelletaan vain muutosten tekemisen jälkeen tehtyihin tilauksiin.

14. Sovellettava laki

Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.